Dagens Nyheter

Många hävdar numera att papperstidningen är död och att all framtida nyhetsrapportering kommer att ske över nätet. Sant är i alla fall att den första guldåldern definitivt är över.

Dagens Nyheter
Dagens Nyheter

Bitande konkurrens

I Sverige har det funnits många tidningar, ofta med mycket lokala utgivningsområden. Rikstäckande morgontidningar har det funnits färre av. Den största har nästan alltid varit den numera Bonnierägda Dagens Nyheter. En tidning som startades i Stockholm 1864 av tidningsmannen Rudolf Wall och som köptes upp av familjen Bonnier kring sekelskiftet. Dagens Nyheter, som från början kallade sig frisinnad som politiskt ledord och numera oberoende liberal, har tampats med konkurrenten, den konservativa och numera oberoende moderata, Svenska Dagbladet, nästan redan från början.

Det fanns ett stort behov av en rikstäckande tidning som kunde greppa frågor som berörde hela landet och inte bara de regionala eller lokala frågorna. Det behovet finns fortfarande och än idag har vi i Sverige bara två stora morgontidningar och det är just Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Konkurrenter på senare år som gratistidningen Metro har fått kasta in handduken och nätets media fortsätter att fascinera och engagera, men ses ändå inte som ett särskilt seriöst alternativ till de “riktiga” tidningarna. Nätsatsningar med “Breaking News” är fortfaranxe i sin linda, men med många prenumeranter. De enda riktiga konkurrenterna är, och har varit under lång tid, kvällspressen. Med ett finare ord kallas de också för storstadseftermiddagstabloider. I folkmun pratar vi om Expressen och Aftonbladet. Där är konceptet, eller var, framför allt en senare publicering och med tyngdpunkten på ett lättare och spekulativt innehåll. Expressen är ett dotterbolag till Dagens Nyheter och Aftonbladet tillhör numera Schibstedkoncernen i Norge tillsammans med LO.

Dagens Nyheter i samhället

Tidningens politiska och kulturella betydelse för den svenska debatten kan knappast överskattas. Legendarer som Herbert Tingsten, Olof Lagercrantz och Arne Ruth har alla varit chefredaktörer på tidningen och haft tunga röster i den politiska debatten. Idag är DN-debatt det forum man väljer att publicera de flesta politiska artiklar och avslöjanden. Journalister som Barbro Alving, mer känd som Bang, Torsten Ehrenmark, Alf Henriksson, Jan Olof (Jolo) Olsson, Göran Rosenberg och allas vår etikettdrottning Magdalena Ribbing har bland många andra satt sin prägel på både tidningen och samtidsdebatten. Det mest kända namnet bland medarbetarna är August Strindberg.

Dagens Nyheter i samhället
Dagens Nyheter i samhället

Galor och evenenmang

Ett sätt att hålla intresset vid liv för både tidningen och dess plats i samhället är att ordna priser och galor. Det är något som Dagens Nyheter gjort i stor utsträckning. Kanske mest känd har varit DN-galan, en friidrottstävling av hög internationell klass,  som hålls på Stockholms Stadion med DN som titelsponsor fram till 2015, då deras ekonomi gjorde att de var tvungna att hoppa av. DN-konserten, eller Filharmonikerna i det gröna, är en annan sådan årlig gala som lockar tusen och åter tusentals personer till Gärdet i Stockholm för att lyssna på Stockholmsfilharmonikerna. För alla yngre finns sedan 1930-talet tävlingen Nutidsorienteringen. Varje år får Sveriges alla högstadieelever svara på frågor och vinnaren, eller vinnarna, bjuds in till en helg i Stockholm i samband med utdelningen av Nobelpriset och får en lagerkrans av Drottning Silvia. Framtiden för denna mer än 150-åriga tidning hänger rätt mycket på hur väl man kan hänga med i de massmediala svängarna och anpassa sig.