Dagstidningen Dagens Nyheter

Dagens Nyheter (DN) är idag Sveriges största morgontidning, vilket är en form av dagstidning. En tidning av detta slag trycks ofta runt midnatt och levereras till prenumeranter tidiga morgnar. Tidningen levereras även till affärer där den säljs som lösnummer. Eftersom en stor del av morgontidningarnas upplaga säljs till betalande prenumeranter har journalistiken i en sådan tidning ett mer långsiktigt perspektiv jämfört med kvällstidningar. Detta stämmer väl in på DN där deras debattsida DN Debatt har stor vikt i den svenska politiska debatten. Nya politiska utspel och rapporter presenteras ofta här först och sprids sedan till andra medier.

Bakgrund

Dagens Nyheter bildades 1864 av Rudolf Wall. Kvällstidningen Expressen startades 1944 som ett dotterbolag till DN. Historiskt sett har det alltid gått bra för denna dagstidning och idag så är de den dagstidning som har flest prenumeranter och läsare i pappersformat, även om de fortfarande tappar i antalet upplagor. I mitten av 1990-talet började de märka av den hårdare konkurrensen från gratistidningar, internet och andra konkurrenter. Sedan denna tid har upplagan sjunkit kraftigt. I början av 2000-talet gick det väldigt dåligt ekonomiskt, något som höll i sig långvarigt och år 2009 slutade med en sammanlagd rörelseförlust på närmare en halv miljard kronor. Annonsintäkterna störtdök samtidigt och man såg ingen annan utväg än att införa ett sparpaket, ett av flera som skulle komma. Först försvann 100 tjänster, sedan 80 till. Dessa 80 personer som fick gå utgjorde en femtedel av den dåvarande arbetsstyrkan. Dessa kostnadsbesparingar var nödvändiga för att DN skulle kunna satsa på bland annat den digitala versionen av tidningen.

DN på nätet

I slutet av 2007 kom DN-mobilen som var en Nokia 6120. Köpte man en DN-mobil så var datatrafiken på DN:s websida kostnadsfri vilket det inte var för övriga webbsidor. När de smarta telefonerna blev mer populära och växte i användning så ändrades även telefonabonnemangen så att en viss pott med datatrafik ingick. Detta markerade slutet på DN-mobilen, som trots allt varit positiv för DN då den ökat trafiken till DN:s webbsida med upp till 40 procent. År 2013 storsatsade DN på sin digitala form av tidningen och den digitala avdelningen på tidningen har vuxit från att ha tio medarbetare till att två år senare ha nittio medarbetare. Under 2015 ökade DN sina digitala investeringar med 50 miljoner kronor och ett år senare hade man 34 000 betalande prenumeranter på sin webbsida. Den siffran har växt snabbt och idag så är det över 100 000 prenumeranter. Att ha 100 000 prenumeranter var 2016 ett mål man hoppades nå inom ett par år. Det tog alltså drygt ett år istället. DN:s strategi är tydlig. Det är inte genom att få folk att klicka på länkar för att generera pengar till DN som de ska klara av den stora omställningen, utan det är genom en betalande relation till sina läsare, där de får en nyhetstidning med stort och varierat innehåll. Pappersupplagan av DN minskade med 10 procent under 2015 och ungefär lika mycket under 2016 och att DN är medveten om att det är en omställning till digitalt som sker så har de lyckats investera i rätt tid och på så sätt fortsätta vara en tidning med inflytande.