Reuters

Alla har en relation till nyheter. Detta vare sig man får dem via internet, tidningar, sociala medier eller etermedier. Flera mediebolag har egna journalister som hämtar in och vidarebefordrar information men många köper även in via så kallade nyhetsbyråer. Reuters är en sådan nyhetsbyrå. Liksom Tidningarnas Telegrambyrå, eller TT, vilket är en svensk nationell nyhetsbyrå, så förmedlar Londonbaserade Reuters på internationell nivå nyheter, bilder med mera till andra medieföretag. Faktum är att TT för mycket av sin internationella bevakning använder sig av Reuters. Detta gör att stora delar av de tidningar man kan köpa i Sverige har innehåll av byrån. Reuters har sitt huvudkontor i London men är sedan 2008 en del av Thomson Reuters Corporation som utgår från New York.

Historia

Reuters grundades av Paul Reuter på mitten av 1850-talet. Han hade tidigare drivit liknande verksamhet i sitt födelseland Tyskland men flyttade till London där verksamheten fortsatte som Reuters. Hans firma förmedlade nyheter och ekonomiska siffror främst. Första tidningen som inledde ett prenumerationsförfarande med Reuters var brittiska Morning Advertiser 1958, en tidning som främst distribuerades via pubar. Viktigt för företagets utveckling till en stor och ledande spelare på nyhetsförmedlingsfronten var både att de levererade ekonomiska fakta men även att de var snabba med internationella nyheter av värde. Faktum är att byrån fick ett rykte om sig att vara de som först kunde rapportera om viktiga nyheter. Detta inte minst när de blev de första i Europa att förmedla nyheten att presidenten i USA, Abraham Lincoln, hade blivit skjuten.

Reuters

Med intåget av 1900-talet hade företaget expanderad, Reuter själv lämnat chefsposten och senare avlidit samt börjat att på ett nyskapande sätt använda radiomediet för nyhetsförmedling. På 1900-talet så var framgången så stor att man sågs som världsledande på marknaden. Efterfrågan på nyhetstexter och bilder var stor från tidningar, tv, radio och inte minst från andra nationella nyhetsbyråer. För att skydda sin integritet mot påtryckningar så antog man ett antal viktiga förtroendeprinciper. Liksom de varit tidiga med radio så blev de tidiga med att rapportera ekonomiska siffror via datorer. Detta var viktigt inte minst för de finansiella sektorerna.

Verksamheter

Idag är Reuters ett av de största företagen inom branschen. Deras två stora konkurrenter är Associated Press (AP) och Agence France-Presse (AFP). Dessa tre är de enda egentliga stora spelarna på marknaden. I stort sett alla nyhetskanaler är idag anslutna till Reuters. De har en verksamhet med över 3000 journalister av varierande sort placerade på över 200 platser runt om i världen. Journalistik är ofta farlig till sin natur då den utövas i farliga, ofta krigsdrabbade, områden. Detta har lett till att flera av företagets journalister blivit dödade i tjänst. En handbok kallad Reuters Handbook of Joujrnalism ska guida journalisterna så de gör ett bra och opartiskt jobb men detta har också lett till kritik då många inte anser att man kan ha ett opartiskt språkbruk kring till exempel terrorism.

Uppmärksamhet

Företaget har fått både positiv och negativ uppmärksamhet för sitt rapporterande. De var först i Europa med rapporten om Lincolns död och de var även först med att rapportera om Berlinmurens byggande. Däremot har de fått kritik angående sin klimatrapportering och påstådd partiskhet mot Israel.