Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet (SvD) är en tidning som funnits sedan 1884. Det är en morgontidning, den levereras alltså till betalda prenumeranter och affärer timmar efter den tryckts så att folk har sina nyheter tills morgonen startar. Tidningen ägs av den norska förlagskoncernen Schibsted. SvD har liksom andra dags- och kvällstidningar tydligt och kraftfullt känt av den ökade konkurrensen från digitala medier och den övergång från papper till digitalt som ständigt sker.

Tidningens olika delar

SvD består i huvudsak av tre olika delar, det är ledare, inrikesnyheter och utrikesnyheter. Förutom de tre stora huvuddelarna så finns det andra avdelningar. På vardagarna ingår kultur i huvuddelen men på söndagarna får den en helt egen avdelning som innehåller nyheter som rör kultur, recensioner av bland annat film och teater och kulturreportage. Idagsidan är tidningens avdelning för psykologi, relationer och sex, kropp och hälsa och övriga liknande ämnen. Idagsidan har funnits med sedan 1974. Delen Näringsliv är fokuserad på ekonomi där företags- och ekonominyheter är det centrala. Har finns även börstabeller och information och nyheter som berör privatekonomi. En annan del är bostadsbilagan Magasinet som kommer varje lördag och innehåller främst reportage om boende och inredning. Två andra bilagor finns också, en om motor och bilar som kommer på fredagar och en som handlar om resor som kommer på söndagar. År 2015 startades även SvD Junior som är en nyhetstidning för de yngre.

Tuffa tider

Likt de andra tidningarna runt om i Sverige så fick även SvD känna på den ekonomiska förlusten när digitaliseringen slog till med full kraft.

Man tappade annonsintäkter till följd av minskade upplagor och när man gjorde om webbsidan år 2011 så gjorde man en ny zonindelning vilket möjliggjorde att annonsera på ett mer relevant sätt och man lyfte delar där annonstrycket var som störst. När man återigen gjorde om webbsidan år 2015 så gjorde man annonserna tydligare och gav de mer utrymme på förstasidan. År 2013 sa SvD:s chefredaktör att de liksom andra printberoende medier vet att de kommer tappa miljoner de kommande åren i förlorade annonsintäkter som inte helt kommer kompenseras av den växande digitala pengaströmmen. Under år 2013 hade SvD:s tidningsupplaga tappat 15 procent och man gjorde en förlust på 19 miljoner kronor. Året innan hade man varit tvungen att införa ett sparpaket och man sparkade då 40 journalister. Nu infördes ytterligare ett sparpaket och ytterligare 25 tjänster skulle bort och strategin var att man skulle ha en ”onlinekultur”. Man försökte locka fler att bli betalande prenumeranter på webbsidan genom speciella erbjudanden. År 2014 fortsatte tappet för

tidningsupplagan, detta år minskade den med nio procent. Annonsintäkterna minskade också men samtidigt steg onlineintäkterna med 29 procent. Tappet i upplagan hade dock nu börjat stabilisera dig samtidigt som fler valde att bli betalande prenumeranter på webbsidan.

På senare tid har man uppvisat bättre resultat men man måste ändå ständigt spara, effektivisera och utveckla den digitala marknaden för att kompensera minskade printintäkter. SvD är trots allt en av de största tidningarna i Sverige och idag har man lite mer än 50 000 betalande prenumeranter på sin webbsida, ett antal som ständigt stiger.