Tidningens historia

I många år har skriftliga meddelanden funnits och levereras runt om i världen. Dessa meddelanden är faktiskt vår föregångare till tidningen. Det hela började i antikens romarrike där slavar brukades för att en replica av de olika meddelanden som skrevs då.  Dessa meddelanden var oftast om viktiga händelser eller allmän information som sedan såldes till välbärgade familjer inom romarna.  Det riktiga trycket uppfanns senare av Johann Gutenberg som kom från Tyskland. Han skapade en maskin som blev helt avgörande för att snabbt kunna trycka upp nya böcker i en ny hastighet som aldrig skådats på denna jord.

 

Tidningens historia

Gutenberg var en tysk uppfinnare som utvecklade träblockstekniken som innebär att kunna tryck flera exemplar av skriften. Denna teknik kom från Kina där man i viss begränsad mån hade kopierat olika skrifter och göra tryck på kläder för att det skulle se fint ut. Gutenberg utvecklade denna teknik och skapade stilgjutningen som hjälpte till att mekanisera tryck tekniken. Gutenberg gjorde så att boktryckarkonsten fick fart och började trycka böcker med hela meningar. Det mest kända verk som Gutenberg skapade var sin egna bibel.  I Sverige hette den första tidningen Ordinari Post Tijdener och släpptes först år 1645. Tidningen bytte sedan under 1700 talet namn till Post och inrikes tidningar, denna tidning börjades tryckas under Axel Oxenstiernas ledning och användes främst i propaganda sammanhang. Tidningen under denna tid i Sverige utnyttjades för att locka folk till den svenska krigsmakten då detta var under stormaktstiden och Sverige behövde fler unga män som tjänstgjorde utomlands och stred för sveriges vägnar. Sverige var mycket aktiva på den fronten och utkämpade krig mot flera nationer och behövde därför sända ut budskap till rikets alla hörn därför grundades Oxenstierna denna tidning. I tidningen innehöll mest propaganda men även religiösa texter för att stärka den kristna tron.  Sverige var ett av de första länder som införde en lag där det stod att tryckta skrifter inte behövde censureras innan de släpptes till allmänhetens läsning.  Denna lag kallas tryckfrihetsförordningen.

Tidningens framfart

Under den industriella revolutionen påbörjades de första masstillverkningen i fabriker och industrier runt om i Sverige och Europa. Denna gav uppkomst till nya tekniker och möjligheter att kunna trycka tidningar på ett helt nytt sätt. Tidningsbranschen utnyttjade detta och påbörjade sin utveckling av massproduktion. Produceringen av tidningar växte och allt fler köpte ett exemplar då det blev mer lättåtkomliga och priset var måttligt. Det som möjliggjorde denna expansion av dagspressen var att folket flyttade från landsbygden och intill städer i ett försök att kunna skaffa ett jobb. Samhället växte fram då allt fler bostäder och infrastruktur byggdes som till exempel järnvägar, vägar vilket underlättade alla transporter och kommunikationer mellan städerna.

Tidningens framfart

Tidningar blev med tiden allt mer politiska då en del partier köpte vissa tidningar blev uppköpta av olika partier. En av de tidningar som blev uppköpta och verkade som en politisk propaganda kanal var Aftonbladet. Socialdemokraterna köpte tidningen för att kunna sprida sin propaganda via en större kanal. Idag är tidningen inte ägt av Socialdemokraterna men de anställda verkar fortfarande tro det då de skriver nyheter i en mycket stark vänster riktning vilket skadar dagens public service.