Varför behövs media?

Media är en stor del av ett demokratiskt samhälle. Det är media som sprider värdefull information samt granskar så att allt annat i samhället sköts så som det ska. Därmed spelar medierna en viktig roll för att hålla ihop ett samhälle och se till att allt fungerar. Men medierna börjar kanske bli en alltför självklar del i vardagen och vi glömmer bort att vi inte kan ta dem förgivna. Fria medier är något som vi måste kämpa för. I dag växer ett hot mot fria medier fram och seriös journalistik blandas samman med påhittade nyheter. I den här artikeln ska jag skriva lite mer om varför vi behöver medier.

Information

Medierna har en viktig roll att sprida vederhäftig information till medborgarna i ett samhälle. Vi behöver faktiskt veta vad som händer runt omkring oss. Det är mediernas uppgift att ge oss nyttig, nödvändig eller rolig information om det samhälle som vi bor i. Eftersom vi bor i en demokrati är det dessutom viktigt att vi får information om vad olika politiska partier tycker i olika frågor, så att vi kan besluta oss för hur vi ska rösta. Det ger dessutom politikerna en möjlighet att sprida information om sina åsikter till oss. Medierna fungerar på så vis som en brygga mellan vanligt folk och politikerna (eller andra makthavare).


Information

Det här är en av anledningarna till att vi till exempel behöver betala statlig tv-avgift, eller public service-avgift. På så vis kan vi säkerställa att hela samhället har tillgång till nyheter och information granskad av professionella journalister. Om avgiften för SVT var frivillig och om SVT tvingades konkurrera med kommersiella aktörer finns en risk att stora delar av samhället (framför allt fattiga) inte skulle betala avgiften, och därmed inte ha tillgång till nyheterna. Det skulle i sin tur riskera att minska dessa gruppers delaktighet i samhället. Ett tydlig hot mot demokratin med andra ord.

Granskning

Medierna har dessutom en viktig funktion som granskande organ. De granskar makthavarna så att de sköter sina viktiga uppdrag utan att fuska eller falla för korruption. Ett samhälle utan medier, eller med starka begränsningar för journalisternas rättigheter, skulle vara öppet för politiker eller andra personer i maktposition att missbruka sin makt för egen vinning. Tack vare att medierna granskar makten så kan de avslöja när politikerna inte sköter sina jobb. Och den som missköter sig blir snabbt bortröstad i ett demokratiskt samhälle. Utan mediernas granskning skulle de makthavande politikerna kunna göra vad som helst.

Hotet mot medierna

Tyvärr finns ett växande hot mot medierna. Det är just oseriösa politiker som vill undergräva tilltron till de fria medierna för att på så vis undvika granskning. När Trump eller SD attackerar medierna handlar det om att förstöra förtroendet för medierna, så att folk inte längre ska lita på medierna när de rapporterar om politikernas framtida maktmissbruk.

Hotet mot medierna

På så vis stärker de sin egen position eftersom de inte blir lika sårbara för granskning. Att attackera medierna handlar således om att öppna dörrar för sig själv. Utan mediernas hårda granskning ökar de oseriösa politikernas möjligheter att missbruka makten för egen vinning. Men eftersom medierna är en viktig del av ett demokratiskt samhälle, så är en attack mot medierna även en attack mot demokratin.